Tokyo Food Page
Sangendou/
Nishi-Shinjuku:
Izakaya
₯3342-3105
€Data
Unlike some sky-
scraper restaurants,
this place has the
energy and atmos-
phere of a down-to-
earth izakaya. The
food menu is impres-
sively diverse,
including soba noo-
dles, kushiyaki
(both yakitori and
other meats on skew-
ers), homemade tofu,
"Kyoto-style oden,"
and lots of good
seasonal specials.
There are over a
dozen different
sakes to try; other
drinks include awa-
mori cocktails,
shochu, beer and
wine.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 2-4-
1, Shinjuku NS Bldg.
29F.  Open 11:
30am-2, 4:30-11pm
daily.
 Tokyo Food top