Tokyo Food Page
La Boheme/
Shinjuku Gyoen-mae:
Italian
₯5366-2242
€Data
This spacious multi-
level branch of the
budget Italian chain
is open all after-
noon, and convenient
when you're visiting
Shinjuku Gyoen.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
juku 1-1-7. [along
the park, near the
northeast (Okido)
entrance]
 Open 11:30am-3am
(LO) daily.
 Tokyo Food top