Tokyo Food Page
Heiroku Sushi/
Harajuku: Sushi
¥3498-3968
¤Data
A large conveyor-
belt sushi restau-
rant on Omotesando;
very popular with
tourists.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Jingu-
mae 5-8-5.  Open
11am-9pm daily.
 Tokyo Food top