Tokyo Food Page
Uoshin Yonban Third/
Shibuya: Izakaya
¥3464-4477
¤Data
Another branch of
the excellent Uoshin
chain, serving fresh
fish and other iza-
kaya fare.
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Shoto
1-29-5. 
 Tokyo Food top