Tokyo Food Page
Washita/
Ginza: Antenna shop
₯3535-6991
€Data
Tropical fruits and
vegetables and other
Okinawan foodstuffs
can be found in this
sprawling two-story
market. Highlights
include a formidable
selection of Spam
and other canned
meats.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Ginza 1-
3-9.  Open 10:
30am-7:30pm daily.
 Tokyo Food top