Tokyo Food Page
Kurofunetei/
Ueno: Yoshoku
₯3837-1617
€Data
This traditional
shop offers all your
yoshoku favorites -
cabbage rolls with
cheese, Hamburg
steaks, seafood
curry, fried-rice
omelettes - but the
big draw is their
famous hayashi rice
(Y1570). The beef is
braised in a dark,
umami-rich demi-
glace sauce that's
been simmered for a
full week, lightly
drizzled with cream
and served over
white rice. There's
quite a bit of meat
in each serving, all
of it very tender.
If you feel like
splashing out you
can upgrade from
regular beef to
premium wagyu for a
somewhat higher
price.

The fried-rice ome-
lettes are also
nicely prepared,
almost-runny rather
than fluffy, with a
mushroomy fried-rice
filling, and the
crab croquettes are
stuffed with big
chunks of sweet
crabmeat. If you
want to try several
popular items at the
same time, the B
Bento set (Y2980)
includes Hamburg
steak in mushroom
sauce, beef tongue
braised in red-wine
sauce, a small ome-
lette, crab or
shrimp croquettes,
soup, salad and
rice.

Wines range from
Y1850-6480 per bot-
tle, and there are
evening set menus
from around Y5000.
English-language
menus are available.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Taito-ku, Ueno 2-
13-13, Kikuya Bldg
4F. [on the corner
of Shinobazu-dori
and Chuo-dori, up-
stairs from McDo-
nald's (entrance is
on Shinobazu-dori)]
 Open 11:30am-10pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top