Tokyo Food Page
Zanmai Sushi/
Tsukiji: Sushi
₯3541-1117
€Data
Fresh fish, cheap
prices, and conven-
ient hours at this
well-known tuna
specialist.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Tsukiji
4-11-9. Open 24
hours a day.
 Tokyo Food top