Tokyo Food Page
Din Tai Fung/
Shinjuku: Dim sum
¥5361-1381
¤Data
Fantastic, authentic
Taiwanese-style
dumplings; including
the hot-broth-filled
shoronpo dumplings
for which they're
most famous.
[Go to branch re-
view]

¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Senda-
gaya 5-24-2, Times
Square 12F.  Open
11am-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top