Tokyo Food Page
Tsukushi no Ko/
Ikejiri-Ohashi:
Izakaya
₯3791-5495
€Data
An astonishing se-
lection of sake,
with a full menu
page of new,
limited-edition
arrivals every week.
The food tends to-
wards simple,
country-style fare,
and the atmosphere
is very down-home -
it's a mother-and-
son operation, with
mom in the kitchen
and her son (the
"ko" in Tsukushi-no-
ko) out on the floor
pouring sake and
making recommenda-
tions.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Meguro-ku, Higa-
shiyama 3-1-11. 
Open 5-11pm. Closed
Sundays.
 Tokyo Food top