Tokyo Food Page
Nha Viet Nam/
Ebisu: Vietnamese
¥3716-8088
¤Data
A cafe and noodle
shop on the first
floor, and a full-
fledged restaurant
upstairs (dinner
only). They also
sell Vietnamese
coffee and tea.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Ebisu-
Minami 1-9-3. 
Open 11am-11pm
daily.
 Tokyo Food top