Tokyo Food Page
Awamori/
Higashi-Ginza:
Okinawan
₯3543-9256
€Data
150 different kinds
of awamori (Okinawan
brandy) are on the
menu here! There's a
fairly standard
Okinawan food menu
to go with your
drinks.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Ginza 7-
17-18.  Open 5:30-
11:30pm. Closed
Sundays.
 Tokyo Food top