Tokyo Food Page
Biruma no Tategoto/
Ebisu: Burmese
¥5420-1686
¤Data
Enticing Burmese
cuisine at budget
prices; they also
have a catering
service for Burmese-
themed parties.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Ebisu
2-8-13.  Open 11:
30am-2, 6-11pm.
Closed Sundays.
 Tokyo Food top