Tokyo Food Page
Enoteca/
Shinagawa: Liquor
shop
₯5798-2601
€Data
Mostly French wines;
there's also a small
cafe/ wine bar.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Taka-
nawa 4-10-18, Wing
Takanawa 2F. 
 Tokyo Food top