Tokyo Food Page
Saigon/
Shibuya: Vietnamese
¥3477-4684
¤Data
A good take-out
menu, and a few
counter seats where
you can grab a quick
curry while shop-
ping.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Shi-
buya 2-24-1, Tokyu
Toyoko-ten, B1F. 
Open 10am-8pm.
Closed Thursdays.
 Tokyo Food top