Tokyo Food Page
Toriyoshi (Shinjuku
#1)/
Shinjuku: Yakitori
₯3225-1922
€Data
Spicy chicken wings,
yakitori and Nagoya
miso specialties.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
juku 3-34-16, Ikeda
Plaza 5F.  Open 4-
11pm (LO) daily.
 Tokyo Food top