Tokyo Food Page
Toriyoshi (Ikebukuro
#2)/
Ikebukuro: Yakitori
₯5979-7766
€Data
Spicy chicken wings,
yakitori and Nagoya
miso specialties.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Toshima-ku,
Minami-Ikebukuro 1-
20-1, Yokota Bldg.
 Open 4-11pm (LO;
4am weekends) daily.

 Tokyo Food top