Tokyo Food Page
Garlic Jo's/
Yokohama Minato-
mirai: Garlic
₯045-682-2870
€Data
This enormously
popular restaurant
offers reasonable
prices, crowded
seating, deafening
noise and school-
cafeteria-quality
food.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Nishi-ku, Yokoha-
ma, Minato-mirai 2-
3, Queen's Square
"At 3rd", B1F. 
Open 11am-11pm
daily.
 Tokyo Food top