Tokyo Food Page
Kago/
Shimbashi: Kyushu
₯3432-2486
€Data
The regional spe-
cialties of Kagoshi-
ma (southern Kyushu)
are served, includ-
ing tonkotsu (pork
stewed in shochu)
and chicken sashimi.
They also have a
selection of south-
ern Kyushu shochu
(distilled liquor),
including the dis-
tinctive imo-jochu
(made from sweet
potatoes).
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Shimba-
shi 3-17-5, Hama
Bldg. 2F.  Open 5-
10pm (LO). Closed
weekends.
 Tokyo Food top