Tokyo Food Page
Ashoka/
Nishi-Shinjuku:
Indian
₯3344-4588
€Data
Reliable Indian fare
from this long-es-
tablished restaurant
in the basement of
the Hilton Hotel.
Dinner averages
around Y6000.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 6-6-
2, Hilton Hotel B1F.
 Open 11:30am-2:
30, 5-9:30pm daily.
 Tokyo Food top