Tokyo Food Page
Sukhothai/
Kichijoji: Thai
₯0422-20-2600
€Data
Home-style cooking,
plus "Thai sukiyaki.
" Lunch served week-
ends only.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Musashino-shi,
Kichijoji Honcho 2-
2-10.  Open 5-10pm
(LO). Closed some
Tuesdays.
 Tokyo Food top