Tokyo Food Page
Toriyoshi Shoten
Kichijoji South/
Kichijoji: Yakitori
₯0422-76-7129
€Data
This rebranded ven-
ture from the Toriy-
oshi chain offers a
wider menu of iza-
kaya fare, with
everything from
fried wontons to
macaroni salad. At
the core of the menu
though you'll find
their famous chicken
dishes like spicy
fried chicken wings,
tsukune with raw
egg, and sesame
chicken livers.
Budget around Y2500-
3000 for dinner with
drinks.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Musashino-shi,
Kichijoji Minamicho
1-1-10, MA Bldg. 1F.
 Open 11:30am-5am
daily.
 Tokyo Food top