Tokyo Food Page
Nichinanshi Jitokko
Kumiai/
Meguro: Japanese
regional
₯5475-3966
€Data
An izakaya special-
izing in charcoal-
grilled chicken,
nabe-style stews and
other regional
dishes from Miyazaki
Prefecture in south-
ern Kyushu. Budget
around Y3500 at
dinnertime.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinagawa-ku,
Kami-Osaki 2-15-14,
Takaki Bldg. 2F. 
Open 5-11:30pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top