Tokyo Food Page
Sushi Sei/
Tsukiji: Sushi
₯3541-7720
€Data
The small, main
branch of a famous
sushi-shop chain,
actually located
inside the market
(in the outer sec-
tion) and boasting
the freshest fish
selection. The very
nice standard sushi
assortment is around
Y3500.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Tsukiji
4-13-9.  Open 8am-
1pm, 5-8pm. Closed
Sundays, holidays.
 Tokyo Food top