Tokyo Food Page
Xenlon/
Nishi-Shinjuku:
Chinese
¥3374-2080
¤Data
Dim sum lunches
start at Y5200 at
this upscale restau-
rant inside the
Hotel Century South-
ern Tower.
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Yoyogi
2-2-1, Hotel Century
Southern Tower, 19F.
 Open 11:30am-4:
30, 4:30-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top