Tokyo Food Page
Tsunahachi/
Shibuya: Tempura
¥3476-6059
¤Data
Fresh, skillfully
prepared tempura at
friendly prices.
Budget around Y1500-
2000 at dinnertime.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Uda-
gawacho 23-3, Daii-
chi Kangin Kyodo
Bldg. 6F.  Open
11:30am-10:30pm
daily.
 Tokyo Food top