Tokyo Food Page
Toriyoshi (Ikebukuro
#1)/
Ikebukuro: Yakitori
₯5391-3479
€Data
Scrumptious fried
chicken wings, yaki-
tori, chicken sashi-
mi and much more.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Toshima-ku,
Minami-Ikebukuro 2-
27-8.  Open 4pm-
midnight (LO) daily.

 Tokyo Food top