Tokyo Food Page
Tonki (honten)/
Meguro: Tonkatsu
₯3491-9928
€Data
Japan's most famous
tonkatsu restaurant,
with a vast
assembly-line kitch-
en surrounded by one
large counter, and
long lines to get
in.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Meguro-ku, Shimo-
Meguro 1-1-2. 
Open 4-10:45pm.
Closed Tuesdays,
some Mon.
 Tokyo Food top