Tokyo Food Page
Saigon Restaurant/
Ikebukuro:
Vietnamese
₯3989-0255
€Data
Good food and ser-
vice and a lively
atmosphere. Cheap
lunch specials (Y680
including coffee).
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Toshima-ku,
Higashi-Ikebukuro 1-
7-10.  Open noon-
2:30, 6-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top