Tokyo Food Page
Niimura (honten)/
Shinjuku Kabukicho:
Shabu-shabu
₯3205-2200
€Data
Friendly service and
high-quality shabu-
shabu available
until the wee hours
of the morning.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Kabu-
kicho 1-14-3. 
Open 11-2am (LO 1:
30) daily.
 Tokyo Food top