Tokyo Food Page
Le Bistrot da Cote/
Shinjuku Gyoen-mae:
French
₯3359-3066
€Data
Rich, hearty tradi-
tional French cui-
sine in a crowded
bistro-style restau-
rant near Shinjuku
Gyoen.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
juku 1-6-11.  Open
noon-2, 6-9pm (LO).
Closed Mondays.
 Tokyo Food top