Tokyo Food Page
Kaasan Shinjuku
ekimae/
Nishi-Shinjuku:
Izakaya
₯3344-0771
€Data
Who can resist a
restaurant called
"Mom's", especially
when the kitchen and
waitress staff is a
squadron of fifty-
ish, motherly types
who look like they'd
be disappointed in
you for not finish-
ing your vegetables.
But the main draw
here is the sake --
they promise a
"journey through
Japan by sake", and
they stock close to
100 brands, from
every part of the
country, with most
varieties running
Y500-Y800 per glass.
There's also a re-
spectable menu of
izakaya-style food,
with grilled chicken
wings, duck steak,
and plenty of sea-
sonal items. No
English.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 1-11-
11, B1F. [on the
side street directly
behind Yodobashi
Camera honten]
 Open 11am-3, 4-
11:20pm (LO). Closed
Sundays.
 Tokyo Food top