Tokyo Food Page
Ippudo/
Ebisu: Ramen
¥5420-2225
¤Data
The first Tokyo
branch of a renowned
Hakata ramen shop
(they also have a
branch at the Shin-
Yokohama Ramen Mu-
seum), they serve
thin, slightly chewy
noodles in a pork-
based broth ("red"
or "white"), with or
without extra
chashu. You can add
your own freshly
grated garlic --
you'll find bowls of
whole garlic cloves
on the counter along
with graters.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Hiroo
1-3-13. [along
Meiji-dori towards
Hiroo, just past the
post office]
 Open 11-4am
daily.
 Tokyo Food top