Tokyo Food Page
Daigo/
Onarimon: Shojin-
ryori
₯3431-0811
€Data
Top-class vegetable-
centered temple
cuisine. Lunch 10-
12,000 yen, dinner
14-18,000 yen.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Atago
2-3-1, Forest Tower
2F.  Open noon-
3pm, 5-8pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top