Tokyo Food Page
Yokarou/
Kamiyacho: Ramen
₯3431-2080
€Data
Popular Szechuan-
style ramen, around
Y1000 a bowl. Try to
avoid the noon-1pm
rush hour if pos-
sible.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Torano-
mon 3-8-2.  Open
11am-9pm (LO).
Closed Sundays.
 Tokyo Food top