Tokyo Food Page
Umaya no Shokutaku/
Yokohama Bashamichi:
Italian
₯045-641-9901
€Data
Excellent casual
Italian snacks to go
with your drinks,
with flaky thin-
crust pizzas and
original items like
renkon frittata
(lotus root frit-
ters) - nicely
spiced and not a bit
greasy. The
Mediterranean-style
interior is a pleas-
ant oasis amid the
office buildings;
there's also a cafe
and a take-away
bakery downstairs.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Naka-ku, Yokohama,
Sumiyoshicho 6-68-1.
 Open 8:30am-10pm
(LO). Closed
Sundays.
 Tokyo Food top