TFP Restaurants
Yoshoku
Yoshoku dishes

Rikyu/Yoshoku:
Ikebukuro
Will/Yoshoku:
Shinjuku Gyoen-mae
Rikyu/Yoshoku:
Shinjuku
Rikyu/Yoshoku:
Shibuya
Azabu Shokudo/Yosho-
ku: Nishi-Azabu
Tsubame Kitchen/
Yoshoku: Shinagawa
Hyakumangoku Mono-
gatari
/Antenna shop:
Ginza
Rengatei/Yoshoku:
Ginza
Sen Rikyu/Yoshoku:
Ginza
Mantenboshi/Yoshoku:
Marunouchi
Tsubame Kitchen/
Yoshoku: Marunouchi
Rikyu/Yoshoku: Yaesu
Vimon/Steak house:
Yaesu
Tsutsui/Yoshoku:
Kayabacho
Raifukutei/Yoshoku:
Ningyocho
Limelight/Steak
house: Ichigaya
Kurofunetei/Yoshoku:
Ueno
Sakurai/Yoshoku:
Ueno
Rikyu/Yoshoku:
Oshiage
Rikyu/Yoshoku:
Kichijoji

Wafu spaghetti

Hashiya/Yoshoku:
Nishi-Shinjuku
Al Dente/Italian:
Nishi-Shinjuku
Spajiro/Yoshoku:
Akasaka
Japonais/Yoshoku:
Ginza
Pasta Kitchen/
Yoshoku: Nakano
Hashiya/Yoshoku:
Yoyogi-Koen

TFP top