TFP Restaurants
Yakiton, grilled meats
Yakiton and pork
specialties

Riki/Yakiton:
Ikebukuro
Teruteru/Yaki-
ton: Takadanobaba
Garni/Yakiton:
Wakamatsu-Kawada
Tejimaul/Korean:
Nishi-Shinjuku
Ebiton/Yakiton:
Ebisu
Kurobutaya/Izakaya:
Shinagawa-ku
Shimbashi Yakiton/
Yakiton: Shimbashi
Vin Picoeur/Japa-
nese: Ginza
Sasamoto/Yakiton:
Ginza
Vin Picoeur Marunou-
chi
/Japanese:
Marunouchi
Makotoya/Yakiton:
Yotsuya 3-chome
Tokyo Porks/Grill:
Ichigaya
Buta Ichiro/Yakiton:
Asakusabashi
Yamariki/Yaki-
ton: Morishita
Le Porc de Ver-
sailles
/Izakaya:
Kinshicho
Aen/Japanese:
Jiyugaoka

Beef tongue

Rikyu/Yoshoku:
Ikebukuro
Vector Beer/Iza-
kaya: Shinjuku
Gyoen-mae
Rikyu/Yoshoku:
Shinjuku
Rikyu/Yoshoku:
Shibuya
Sen Rikyu/Yoshoku:
Ginza
Date no Gyutan/
Japanese regional:
Marunouchi
Rikyu/Yoshoku: Yaesu
Kisuke/Japanese:
Yaesu
Shinobu/Japanese:
Yotsuya
Rikyu/Yoshoku:
Oshiage
Rikyu/Yoshoku:
Kichijoji

Other meat special-
ties

Numata/Izakaya:
Shinjuku
Niku Ten no Kuni/
Izakaya: Shibuya
Bakuro/Kyushu:
Ebisu
Tetsugen/Izakaya:
Ebisu
Dandan/Izakaya:
Kayabacho
Nikuzushi/Japa-
nese: Iidabashi
Bakuro Kanda
South
/Japanese re-
gional: Kanda
Bakuro/Kyushu: Kanda
Momonja/Nabemono:
Ryogoku
Hikaru/Izakaya:
Nakano
Gyuhachi/Izakaya:
Koenji

TFP top