TFP Restaurants
Sake, Shochu
Miyagi Furusato
Plaza "Coco Miyagi"
/
Antenna shop:
Ikebukuro
Omotesando Niigata
Kan N'espace
/Antenna
shop: Omotesando
Shinkawaya/Liquor
shop: Gaienmae
Kimijimaya/Liquor
shop: Ebisu
Meishu Center/Liquor
shop: Hamamatsucho
Yomo/Liquor shop:
Akasaka
Shimbashi-kan/Anten-
na shop: Shimbashi
Shochu Authority/
Liquor shop:
Shiodome
Akita Furusato-Kan/
Antenna shop:
Yurakucho
Iki Iki Toyama-kan/
Antenna shop:
Yurakucho
Ibaraki Marche/
Antenna shop: Ginza
Kimijimaya/Liquor
shop: Ginza
Marugoto Kochi/
Antenna shop: Ginza
Shoku no Kuni Fukui-
kan
/Antenna shop:
Ginza
Hiroshima Brand
Shop TAU
/Antenna
shop: Ginza
Hyakumangoku Mono-
gatari
/Antenna shop:
Ginza
Kengyo/Sake bar:
Ginza
Ginza Nagano/Antenna
shop: Ginza
Iwate Ginga Plaza/
Antenna shop:
Higashi-Ginza
Gunma-chan-ya/Anten-
na shop: Higashi-
Ginza
Hasegawa Saketen
(Palace Hotel)
/Liq-
uor shop: Marunouchi
Hasegawa Saketen/
Liquor shop: Yaesu
Shiga's Bar/Sake
bar: Nihonbashi
Toyamakan/Antenna
shop: Nihonbashi
Mie Terrace/Antenna
shop: Mitsukoshimae
Midette/Antenna
shop: Mitsukoshimae
Shimanekan/Antenna
shop: Mitsukoshimae
Suzuden/Liquor shop:
Yotsuya
Washuya/Liquor shop:
Awajicho
Hasegawa Saketen/
Liquor shop: Oshiage
Tochimaru Shop/
Antenna shop:
Oshiage
Echizenya/Liquor
shop: Kiyosumi-
Shirakawa
Machidaya/Liquor
shop: Higashi-Nakano

TFP top