TFP Restaurants
Vietnamese
Saigon Restaurant/
Ikebukuro
Banh Mi Sandwich/
Takadanobaba
Betonamuchan/Okubo
Vietnam Alice/Nishi-
Shinjuku
Banh Xeo Saigon/
Nishi-Shinjuku
Vietnam Garden/
Yoyogi
Saigon/Shibuya
Hoang Ngan/Shibuya
Nha Viet Nam/Ebisu
Cyclo/Roppongi
Aozai/Akasaka
Vietnam Alice/Ginza
Cafe Hai/Kiyosumi-
Shirakawa
Thien Phuoc/Yot-
suya 3-chome
Miss Saigon/
Kichijoji
Giang's/Futago-
tamagawa

TFP top