TFP Restaurants
Vietnamese
Saigon Restaurant/
Ikebukuro
Banh Mi Sandwich/
Takadanobaba
Betonamuchan/Okubo
Banh Xeo Saigon/
Shinjuku
Vietnam Alice/Nishi-
Shinjuku
Vietnam Garden/
Yoyogi
Saigon/Shibuya
Nha Viet Nam/Ebisu
Aozai/Akasaka
Banh Xeo Saigon/
Yurakucho
Vietnam Alice/Ginza
Thien Phuoc/Yot-
suya 3-chome
Giang's/Futako-
tamagawa

TFP top