TFP Restaurants
Spanish, Portuguese
Spanish

Amapola/Ikebukuro
Casa Bella/Okubo
Ogasawaratei/
Wakamatsu-Kawada
El Vuelo/Omotesando
Madrid/Shibuya
Bikini Tapa/
Shibuya
Pepito/Ebisu
Kiraz/Meguro
Bodega Santa Rita/
Roppongi
Miyakawa/Azabu-
Juban
Lizzeran/Akasaka
Spain Club Ala/
Akasaka
Bikini/Akasaka
Fermintxo Boca/
Roppongi 1-chome
Zurriola/Ginza
Muy/Marunouchi
Sant Pau/
Nihonbashi
Bikini Picar/Mitsu-
koshimae
La Taperia/Yotsuya
3-chome
Carino/Yotsuya 3-
chome
La Boqueria/Yotsuya
3-chome
El Chiringuito/
Ichigaya
La Cuchara/
Kagurazaka
El Pulpo/
Kagurazaka
El Camino/Iidabashi
Vinuls/Ueno
Spain Club/
Tsukishima

Portuguese

Manuel Churrascar-
ia
/Takanawadai
Manuel Casa de Fado/
Yotsuya
Cristiano's/Yoyogi-
Koen

TFP top