TFP Restaurants
Late-night - west
Ikebukuro, Takadano-
baba

Phrik/Thai:
Ikebukuro
Agalico/Misc. South-
east Asian:
Ikebukuro
Zaian/Izakaya:
Ikebukuro
Toriyoshi (Ikebukuro
#2)
/Yakitori:
Ikebukuro
Toriyoshi (Ikebukuro
#1)
/Yakitori:
Ikebukuro
Ippudo/Ramen:
Ikebukuro
Himonoya/Izakaya:
Takadanobaba
Wasshoi/Izakaya:
Takadanobaba
Ezogiku/Ramen:
Takadanobaba
Ippudo/Ramen: Taka-
danobaba
Zanmai/Sushi: Okubo
Myondon Norimaki/
Korean: Okubo
Toriyoshi Shoten
Shin-Okubu
/Yakitori:
Okubo

Shinjuku

La Boheme/Italian:
Shinjuku Gyoen-mae
La Verde/Italian:
Shinjuku
Toriyoshi (Shinjuku
#3)
/Yakitori:
Shinjuku
Chinese Cafe
Eight
/Chinese:
Shinjuku
Tanaka/Kushiage:
Shinjuku
Donjaca (Suehiro-
dori)
/Izakaya:
Shinjuku
Marugo/Wine bar:
Shinjuku
Cona/Italian:
Shinjuku
Dora/Izakaya:
Shinjuku
Donjaca (honten)/
Izakaya: Shinjuku
Nagi Golden Gai/
Ramen: Shinjuku
Niimura (honten)/
Shabu-shabu: Shinju-
ku Kabukicho
Hazelburn/Bar: Shin-
juku Kabukicho
Alps/Izakaya: Shin-
juku Kabukicho
Nakamoto/Ramen:
Nishi-Shinjuku
Himonoya/Izakaya:
Nishi-Shinjuku
Stein Haus/German:
Nishi-Shinjuku
Watami/Izakaya:
Nishi-Shinjuku
Toriyoshi/Yakitori:
Nishi-Shinjuku
Ringer Hut/Japanese
regional: Nishi-
Shinjuku
Donjaca (Nishiguchi-
ten)
/Izakaya: Nishi-
Shinjuku
Marble Lounge/Inter-
national: Nishi-
Shinjuku
Fungo Dining/Ital-
ian: Nishi-Shinjuku
Shiryu/Izakaya:
Nishi-Shinjuku
Tavern on S/Inter-
national: Nishi-
Shinjuku

Harajuku

Bistrot d'Artemis/
French: Yoyogi
Jangara Ramen/Ramen:
Harajuku
Harajuku Gyoza Lou/
Gyoza: Harajuku
La Boheme/Italian:
Harajuku

Shibuya/Ebisu

Zest/Tex-Mex:
Shibuya
Monsoon Cafe/World
cuisine: Shibuya
La Boheme Qualita/
Italian: Shibuya
Kyushu/Kyushu:
Shibuya
Himonoya/Izakaya:
Shibuya
Arossa/Italian:
Shibuya
Lamex/Tex-Mex:
Shibuya
Toriyoshi (Dogenzaka
#1)
/Yakitori:
Shibuya
Toriyoshi (Dogenzaka
#2)
/Yakitori:
Shibuya
Ringer Hut Shibuya
Dogenzaka
/Japanese
regional: Shibuya
Gompachi/Japanese:
Shibuya
Tamoiyanse/Kyushu:
Shibuya
Creoru/Takoyaki:
Shibuya
Madrid/Spanish:
Shibuya
Bongout Noh/
French: Shibuya
Ima mo Mukashiya/
Japanese regional:
Shibuya
Nagi/Ramen:
Shibuya
Tooth Tooth/Italian:
Ebisu
Coci/Italian: Ebisu
Yogi/Wine bar: Ebisu
Afuri/Ramen: Ebisu
Tsukumo/Ramen: Ebisu
Dexee Diner/Cafe:
Ebisu
Ippudo/Ramen: Ebisu
Manoir/French:
Ebisu
Ukyo/Izakaya:
Ebisu
Akita Pure Rice Sake
Dining
/French: Ebisu
Dedesuke/Izakaya:
Ebisu
Monsoon Cafe/World
cuisine: Ebisu
Bar Guapos/Wine bar:
Ebisu
Kamachiya/Izakaya:
Ebisu
Ebisu Kaigan/Iza-
kaya: Ebisu
Tetsugen/Izakaya:
Ebisu
Chinese Cafe Eight/
Chinese: Ebisu
Hacienda del Cielo/
Mexican: Daikanyama
LB8/Grill:
Daikanyama
Monsoon Cafe/World
cuisine: Daikanyama

West Side

Ringer Hut Nakano
Sun Mall
/Japanese
regional: Nakano
Saikoro/Ramen:
Nakano
El Pato/American:
Koenji
Dachibin/Okinawan:
Koenji
Himonoya/Izakaya:
Koenji
Whale/Middle East-
ern: Koenji
Myondon Norimaki/
Korean: Koenji
Isomaru Suisan/Iza-
kaya: Kichijoji
Toriyoshi Shoten
Kichijoji North
/
Yakitori: Kichijoji
Ippudo/Ramen:
Kichijoji
Toriyoshi Shoten
Kichijoji South
/
Yakitori: Kichijoji
Toriyoshi (Kichijoji
#2)
/Yakitori:
Kichijoji
Moremore/Okinawan:
Nishi-Shinjuku 5-
chome
Tanaka/Kushiage:
Sasazuka
Himonoya/Izakaya:
Sasazuka
Kaba/Japanese re-
gional: Sasazuka
Miu Bar/Bar:
Hatagaya
Miyazaki/Izakaya:
Hatagaya
Ippudo/Ramen:
Meidaimae
En Okonomiyaki/Okon-
omiyaki: Sangubashi
Fireking Cafe/
Cafe: Yoyogi-Uehara
Dish/Wine bar:
Yoyogi-Uehara
Champrouse/Okinawan:
Shimo-Kitazawa
Torikizoku/Yakitori:
Shimo-Kitazawa
Borrachos/Tex-Mex:
Sangenjaya
Vanilla Beans/Japa-
nese: Futako-
tamagawa
Bleue Blanche/Ital-
ian: Futako-tamagawa
Rigoletto Spice
Market
/Italian:
Futako-tamagawa
Buzenbo/Udon: Naka-
Meguro
Camarada/Eclectic:
Naka-Meguro
Kinsai/Izakaya:
Naka-Meguro
Baja/Tex-Mex: Naka-
Meguro
Marzac 7/Wine bar:
Naka-Meguro
Aguri Good Moon/
Izakaya: Naka-Meguro
Red Book/Cafe: Naka-
Meguro
Hara Torippa Seizo-
sho
/Italian: Naka-
Meguro
Junkadelic/Mexican:
Naka-Meguro
Bar Agrado/Mediter-
ranean: Naka-Meguro
Zanmai/Sushi:
Jiyugaoka
Monsoon Cafe/World
cuisine: Jiyugaoka
Toriyoshi/Yakitori:
Jiyugaoka
Mardi Gras/Cajun:
Jiyugaoka

Late-night central
Tokyo

TFP top