TFP Restaurants
Teppanyaki, sukiyaki
Teppanyaki

Ukaitei/Teppanyaki:
Harajuku
Hana Chibo/Okonomiy-
aki: Ebisu
Yebisu (Westin
Hotel)
/Teppanyaki:
Ebisu
Ahill/Teppanyaki:
Nishi-Azabu
Karashi/Teppanyaki:
Shirokanedai
Ahill/Teppanyaki:
Ginza
Gyuan/Steak house:
Ginza
Ukaitei/Teppanyaki:
Higashi-Ginza
Sumida/Teppanyaki:
Suitengumae
Hamayu/Teppanyaki:
Daiba
Tennoz/Teppanyaki:
Tennozu Isle

Shabu-shabu and
sukiyaki

Mo Mo Paradise/
Shabu-shabu: Taka-
danobaba
Imahan/Shabu-shabu:
Shinjuku
Niimura (honten)/
Shabu-shabu: Shinju-
ku Kabukicho
Banyou/Shabu-shabu:
Nishi-Shinjuku
Imahan/Shabu-shabu:
Yoyogi
Tajimaya/Shabu-sha-
bu: Shibuya
Kamikozawatei/Shabu-
shabu: Shirokanedai
Zakuro/Japanese:
Akasaka
Imahan/Shabu-shabu:
Yurakucho
Zakuro/Japanese:
Ginza
Zakuro/Japanese:
Mitsukoshimae
Imahan/Nabemono:
Ningyocho
Imahan/Nabemono:
Ueno
Echikatsu/Shabu-
shabu: Yushima

TFP top