TFP Restaurants
Chinese
Chinese, dim sum

Joe's Shanghai/
Ikebukuro
Tainan Tamii/Okubo
Chinese Cafe
Eight
/Shinjuku
Kowloon/Shinjuku
Fun/Shinjuku
Din Tai Fung/
Shinjuku
Xi'an/Nishi-Shinjuku
Xenlon/Nishi-
Shinjuku
Kowloon/Kita-Sando
Sen/Harajuku
Ryu no Ko/Harajuku
Gaien Hanten/
Gaienmae
Raika Seirankyo/
Gaienmae
Long Fu/Gaienmae
Tomitoku/Gaienmae
Chohakkai/Sendagaya
Reikyo/Shibuya
Hong Kong Roji/
Shibuya
Choya/Ebisu
Le Parc/Ebisu
Chinese Cafe Eight/
Ebisu
Hokkaien/Nishi-Azabu
Chien Fu/Nishi-Azabu
Chinese Cafe
Eight
/Nishi-Azabu
Dong Fang Ting/Hama-
matsucho
Gozenbo/Roppongi
Chinaroom/Roppongi
Hills
Chinese Cafe Eight/
Akasaka
Din Tai Fung/
Shiodome
Joe's Shanghai New
York Ginza
/Ginza
Paradise Dynasty/
Ginza
So Tired/Marunouchi
Lou/Yaesu
Ishingo Yong-Jiang/
Nihonbashi
Sense/
Mitsukoshimae
Gabisan/Yotsuya 3-
chome
Shisen Hanten/
Kioicho
CoCo Craft/Ichigaya
Xi'an/Iidabashi
Tainan Tamii/
Suidobashi
Kohrinbo/Nakano
Din Tai Fung/Futako-
tamagawa

Gyoza

Namja Gyoza Stadium/
Ikebukuro
Harajuku Gyoza Lou/
Harajuku
Chinkairou/Meguro
Pairon/Iidabashi
Okei/Iidabashi
Kanda Gyozaya Hon-
ten
/Jimbocho
Tiger Gyoza Hall/
Asakusa

TFP top