TFP Restaurants
Ueno, Asakusa,
Oshiage PICKS
Late-night wine:
Vinuls
Budget tonkatsu:
Katsukura
Miyazaki chicken:
Tsukada Nojo
Legendary hayashi
rice: Kurofunetei
100 kinds of umeshu:
Daichi no Okurimono
Neighborhood wine
bar: Tamaya
Medicinal curry:
Jinenjo
Old Tokyo - tofu:
Sasa no Yuki
Temple kaiseki: Bon
A lively Old Tokyo
bar: Kamiya Bar
Cocktails with a
nighttime view: Bar
Six

Spicy down-home
Thai: Montee
Some of Tokyo's best
beef cutlet: Asakusa
Gyukatsu

British-style ales:
Campion Ale
Friendly parakeets:
Tori no Iru Cafe
Budget-friendly
gyoza: Tiger Gyoza
Hall

Gourmet espresso
stand: Be a Good
Neighbor Coffee
Kiosk


Ueno

Afternoon Tea/Cafe
Brasserie L'ecrin/
French
Vinuls/Spanish
Coca/Thai
Katsukura/Tonkatsu
Konaya/Udon
Wired Cafe Atre
Ueno
/Cafe
Oto Oto/Japanese
Caferant Le Landau-
let
/Yoshoku
Yasaiya Mei/Japanese
Tsukada Nojo/Japa-
nese regional
Kurofunetei/Yoshoku
Renkon/Izakaya
Zanmai/Sushi
Daichi no Okurimono/
Japanese
Ume no Hana/Tofu
Imahan/Nabemono
Hokuhan/Japanese
regional
Iwateya/Japanese
regional
Sakurai/Yoshoku
Daiki/Ramen

Okachimachi and
nearby

Ippudo/Ramen
Sekai no Yamachan/
Japanese regional
Ringer Hut/Japanese
regional

Nippori area

Couzt Cafe/Cafe
Hagi Cafe/Cafe
Jinenjo/Curry
Echikatsu/Shabu-
shabu
Tetsu/Ramen
Sasa no Yuki/Tofu
Bon/Shojin-ryori

Asakusa

Daimasu/Izakaya
Yumeya/Curry
Ringer Hut/Japanese
regional
Montee/Thai
Asakusa Gyukatsu/
Gyukatsu
Komagata Dojo/Unagi
Zanmai/Sushi
Namiki/Soba
Hatsuogawa/Unagi
Que Bom/Brazilian
Oiwake/Izakaya
Tiger Gyoza Hall/
Gyoza
Kimimatsu/Izakaya

Oshiage (Skytree)

Kua 'Aina/Burgers
Amara/Indian
Bincho/Unagi
Rikyu/Yoshoku
Toriton/Sushi
Rokurinsha/Ramen
Maekawa/Unagi
Brasserie Aux Amis/
French
Kunimi/Tofu
Rigoletto/Italian
Spice Cafe/Indian

Area cafes/
bars/shops
TFP top